Home | Nieuws | De Kwaliteit | Vacatures | Het Aanbod | De Klanten | Foto's | Reageer | Flaakske | Links

Thomashuis Munein laat zien dat industriele gebouwen ook een fantastisch Thomashuis kunnen zijn. Deze voormalige vlasfabriek met eigenzinnige schoorsteen is een baken voor de omgeving en voor de toeristen die in deze omgeving genieten van de natuur.Klanten

Doelgroep 
Thomashuis Munein is gericht op mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen en in het dagelijks leven ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

PGB/ZZP 
U heeft een indicatie voor een Persoonsgebonden Budget / Zorgzwaartepakket nodig om in ons Thomashuis te wonen. Hiermee kunt u de kosten voor zorg en ondersteuning financieren. Met dit budget kunt u zelf kiezen welke zorg en dienstverlening u bij ons wilt inkopen. Het is uiteraard ook mogelijk om de kosten of een deel daarvan uit eigen middelen te financieren.

Kosten

U bent zelf verantwoordelijk voor:

 • De kosten voor huur, service en maaltijden
 • Het inrichten en aankleden van uw eigen kamer
 • Het betalen van de ziektekostenverzekering
 • Het verzekeren van de eigen inboedel
 • Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
 • Het afsluiten van een overlijdensverzekering
 • Prive-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie en uitstapjes


De kosten voor huur, service en maaltijden
Elke maand ontvangt u een rekening. Hierop zijn alle kosten voor huur, service en maaltijden weergegeven. Dit zijn vaste bedragen die via een automatische incasso worden geind. Onder servicekosten vallen de volgende zaken:

 • gas, licht, water, CAI
 • schoonmaak en onderhoud van de algemene binnen- en buitenruimten
 • faciliteiten voor wassen en strijken, verzorgen van algemeen linnengoed
 • gemeentelijke heffingen en belastingen 
   

De kosten voor zorg en ondersteuning
Deze kosten worden betaald met uw PGB/ZZP of uit eigen middelen. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ en moet u voor uzelf goed in kaart brengen welke zorg u in wilt kopen. 
Op basis van uw wensen bieden wij u een passende offerte aan Naar aanleiding van uw wensen en de zorg die u in wilt kopen, leveren wij u een aangepaste offerte aan van wat wij u aan zorg en ondersteuning kunnen bieden. Als u akkoord gaat met deze offerte, ontvangt u van ons de klantenovereenkomst waarin we de gemaakte afspraken en betalingsvoorwaarden schriftelijk vastleggen.


Copyright 2011 Thomashuis Munein. Thomashuis Munein is onderdeel van Thomashuizen Nederland